Nieuws

Bedankt namens het bestuur!

Beste Leden,

De afgelopen weken hebben we jullie regelmatig geïnformeerd over de maatregelen rondom de Corona situatie en de impact hiervan op onze vereniging. Meerdere malen is hierin ook de financiële impact benoemd en enkele acties die daarop zijn ondernomen.

Wij zijn blij jullie te kunnen melden dat door het treffen van deze maatregelen we erin zijn geslaagd de begroting voor het seizoen 2020/2021 sluitend te krijgen. Dit betekent dat we ook in het komende seizoen volleybal en de bijhorende faciliteiten (zoals krachttraining, jeugdactiviteiten, beachaccomodatie e.d.) op een gelijkwaardig niveau kunnen aanbieden aan onze leden.

Dit hadden we niet gekund zonder jullie, onze leden, trainers en vrijwilligers! Geweldig om in deze bijzondere tijd de steun van het Bovo-gevoel te ervaren, bedankt allemaal!

Zoals in eerder berichtgeving genoemd, zijn wij voornemend om de Algemene Ledenvergadering in het najaar plaats te laten vinden. Tijdens de ALV zullen wij de begroting en genomen maatregelen verder toelichten.

Op dit moment wordt er volop gebruik gemaakt van de beachvelden. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen rondom de versoepelingen van de maatregelen en kijken we naar de mogelijkheden om ook de trainingen in de zaal weer te hervatten. Zodra hierover nieuws is zullen we jullie hierover informeren.

Wij hopen jullie voor nu voldoende te hebben geinformeerd, mochten er nog vragen/onduidelijkheden zijn dan horen we het graag.

Met sportieve groet,

Het bestuur,

Erik, Rick en Karin