Contributie

De contributie kan alleen voldaan worden d.m.v. automatische afschrijving. De contributie zal worden geïnd in acht periodes. Indien men geen automatische incasso wil afgeven, zal per betaling € 2,- in rekening worden gebracht. Ook zal er bij de competitiespelers (bij de 2e betalingsronde) een kledingvergoeding worden ingehouden. Deze bedraagt voor senioren € 10,- en voor jeugdleden € 6,- per seizoen.

Voor seniorenleden (>18 jaar) die twee keer of meer per week trainen zal een extra contributie in rekening worden gebracht ad € 98,40 per seizoen, voor jeugdleden (< 18 jaar) bedraagt dit bedrag € 39,80 per seizoen. Studenten die op kamers wonen en 1x per week trainen hoeven niet extra te betalen voor 2e training van het team waartoe ze behoren. Trainer bepaalt wie en geeft dit door aan de ledenadministratie.

Als peildatum zal hierbij 1 oktober van het seizoen gehanteerd worden. Nieuwe leden worden verzocht het aanmelding/machtigingsformulier in te vullen.

De contributie bedraagt voor het seizoen 2023/2024:

LidmaatschapPer jaarPer periode
Senioren335,5241,94
> 18 jr, 2x of meer trainen98,4012,30
Recreanten213,2826,66
A-jeugd234,7629,35
B-jeugd175,1021,89
C-jeugd175,1021,89
Pupillen141,1217,64
< 18 jr, 2x of meer trainen 39,804,98

In de totale contributie zit de bondscontributie ad € 10,- per lid verwerkt. De contributie van het seizoen 2023/2024 zal van oktober 2023 t/m mei 2024 om en nabij de 15e van de betreffende maand worden geïncasseerd.
In overleg met het bestuur kan de inning van de contributie worden stopgezet voor langdurig geblesseerde spelers. Het betreft blessures die naar verwachting langer dan 2 maanden duren voordat de training weer kan worden opgepakt.
Afmelden gedurende 1ste seizoenshelft: 2de helft van de verenigingscontributie wordt NIET berekend (afdracht aan de Nevobo en kledingbijdrage worden volledig in rekening gebracht). Afmelden gedurende de 2de seizoenshelft: VOLLEDIGE contributie is verschuldigd.

Gezinskorting
Deze kortingsregeling geldt voor 16 jarigen (geboren na 01-10 van betreffende jaar) en jonger binnen een gezin. Als er iemand lid is boven de 16 jaar, dan betaalt die de volledige contributie. De eerste van 16 jaar of jonger de helft en het volgende gezinslid is gratis, met uitzondering van de bondscontributie. Als het oudste lid 16 jaar of jonger is betaald die de volledige contributie, de volgende van 16 jaar en jonger de helft en het daarop volgende gezinslid is gratis.