Contributie

De contributie kan alleen voldaan worden d.m.v. automatische afschrijving. De contributie zal worden geïnd in acht periodes. Indien men geen automatische incasso wil afgeven, zal per betaling € 2,- in rekening worden gebracht. Ook zal er bij de competitiespelers (bij de 2e betalingsronde) een kledingvergoeding worden ingehouden. Deze bedraagt voor senioren € 5,- en voor jeugdleden € 3,- per seizoen.

Voor seniorenleden (>18 jaar) die twee keer of meer per week trainen zal een extra contributie in rekening worden gebracht ad € 91,- per seizoen, voor jeugdleden (< 18 jaar) bedraagt dit bedrag € 37,- per seizoen.

Als peildatum zal hierbij 1 oktober van het seizoen gehanteerd worden. Nieuwe leden worden verzocht het aanmelding/machtigingsformulier in te vullen.

De contributie bedraagt voor het seizoen 2019/2020:

LidmaatschapPer jaarPer periode      
Senioren310,0038,75
> 18 jr, 2x of meer trainen91,0011,38
Recreanten197,0024,63
A-jeugd217,0027,13
B-jeugd162,0020,25
C-jeugd162,0020,25
Pupillen131,0016,38
< 18 jr, 2x of meer trainen 37,00 4,63

In de totale contributie zit de bondscontributie ad € 10,- per lid verwerkt. De contributie van het seizoen 2019/2020 zal van oktober 2019 t/m mei 2020 om en nabij de 15e van de betreffende maand worden geïncasseerd.

Gezinskorting
Deze kortingsregeling geldt voor 16 jarigen (geboren na 01-10-2002) en jonger binnen een gezin. Als er iemand lid is boven de 16 jaar, dan betaalt die de volledige contributie. De eerste van 16 jaar of jonger de helft en het volgende gezinslid is gratis, met uitzondering van de bondscontributie. Als het oudste lid 16 jaar of jonger is betaald die de volledige contributie, de volgende van 16 jaar en jonger de helft en het daarop volgende gezinslid is gratis.