Nieuws

We gaan het doen! Sjoksfestival 2022

Beste Bovo leden en Bovo sympathisanten,

We gaan het doen!

Op vrijdag 3 juni en zaterdagmiddag en -avond 4 juni 2022 organiseren wij het fantastische Sjoksfestival!

Een feest voor iedereen, maar vooral ook voor Bovo mensen. De opbrengst van het festival gaat namelijk naar Bovo. Hierdoor kunnen we de contributie relatief laag houden en toch voldoende zaalruimte en trainers inhuren. Het Sjoks wordt dan ook georganiseerd door Stichting Sjoks evenementen, samen met Bovo en andere partners. Dit feest levert alleen iets op voor onze vereniging, wanneer we de kosten kunnen drukken door zoveel mogelijk gebruik te maken van vrijwilligers. In deze brief daarom de oproep om je als vrijwilliger voor dit fantastische festival aan te melden!

Voordat omschreven wordt hoeveel mensen er nodig zijn, eerst de toelichting, dat hoe meer mensen er helpen, hoe minder er per persoon gevraagd gaat worden. Zo zijn er in totaal ongeveer 100 vrijwilligers nodig, maar wanneer het er meer zijn, dan hoef je bijvoorbeeld niet de hele avond muntjes te verkopen, maar dan kun je elkaar halverwege aflossen; vele handen maken licht werk!

Verder is het Sjoksfestival op vrijdag geopend van 20:00-01:00 uur. Organiseren we op de zaterdagmiddag (in samenwerking met Figulus) een sjoks middag voor de jeugd en op zaterdagavond zijn we officieel geopend van 20:00-02:00 uur. Na sluitingstijd moet alles opgeruimd worden. We verwachten dat in ieder geval de mensen die tot sluit aanwezig zijn de “handen uit de mouwen steken” en er daardoor voor zorgen dat het opruimen snel geklaard is.

Op woensdagavond 25 mei is er een bijeenkomst, waar nog het een en ander toegelicht en uitgelegd wordt en iedereen zijn eventuele vragen kan stellen aan de organisatie.

Verreweg de meeste vrijwilligers hebben we nodig voor de zaterdagavond. We zouden daarom graag zien dat jullie je hiervoor massaal aanmelden. Verder hebben we ongeveer 10 mensen nodig voor de opbouw op donderdag, vrijdag en zaterdag. En kun je écht niet op de zaterdag, maar wil je wel helpen, dan kun je je aanmelden voor de vrijdag. De jeugd willen we vragen om te helpen op de zaterdagmiddag.

Waar hebben we mensen voor nodig?

  • Kaartverkoop
  • Kaartcontrole
  • Bandjes om doen voor 18- en 18+
  • Muntverkoop
  • Snacktent hulp
  • Nooduitgang controle
  • Toiletstempel zetten en controleren
  • Achter de bar staan

We hopen op vele enthousiaste aanmeldingen!

Bovo dankt haar bestaansrecht namelijk voor een groot deel aan de opbrengst van het Sjoks festival. Hiermee is dit festival voor ieder Bovo lid erg belangrijk!

Graag horen we of en wanneer je beschikbaar bent als vrijwilliger. Je mag hierbij voorkeuren aangeven, maar begrijp dat we alle plekken ingevuld moeten krijgen. Wanneer er 60 mensen bij de ingang wil controleren, maar niemand wil achter de bar staan, dan hebben we een probleem. Wees daarom ruimhartig in je beschikbaarheid.

Je mag je aanmelden via dit aanmeldformulier.

Ook mag je een berichtje sturen naar Zelma van Alstede: info@zelma.nl / 06-20804501

 

Alvast hartelijk dank voor jullie bereidheid en inzet!