Nieuws

Corona update vanuit het bestuur

Beste leden,

We missen onze sport. We missen de vereniging waar we het seizoen niet kunnen afmaken. Waar we nu niet samen de zaal of het zand kunnen betreden. Of de zesde set met elkaar beleven. Maar het belangrijkste is onze gezondheid, we hopen dan ook dat jullie allemaal in goede gezondheid verkeren.

Dat we niet bij elkaar kunnen komen betekent niet dat we stil zitten. Achter de schermen wordt er door het bestuur en diverse commissies hard gewerkt om (als de omstandigheden het toelaten) straks ook weer onze geliefde sport te kunnen beoefenen.

Middels dit bericht willen we jullie een update geven over een aantal zaken en gelukkig hebben we ook goed nieuws te melden.

Versoepeling van de maatregelen voor jeugd

De jeugd t/m 18 jaar krijgt door de versoepeling van de maatregelen meer ruimte om te sporten. Afgelopen weekend hebben een aantal vrijwilligers de beachvelden op Sportpark Zuid in gereedheid gebracht en in overleg met de trainers en de Technische Commissie zal er gestart gaan worden met trainingen voor onze jongste leden. De teams die het betreft zijn inmiddels geïnformeerd. Belangrijk hierbij is dat de richtlijnen van Sportpark Zuid strikt worden opgevolgd.

Seizoen 2020-2021

De Technische Commissie is op moment van schrijven in een vergevorderd stadium met de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Zodra de voorlopige indeling bekend is, zal deze worden gepubliceerd op de website. Via deze weg kunnen we jullie al wel melden dat er een nieuwe trainer is gevonden voor Heren 1. Jeroen Brockötter heeft ons laten weten zijn functie neer te leggen en wij zijn verheugd dat wij Danuta Brinkmann bereid hebben gevonden het hoofdtrainerschap van Heren 1 over te nemen. Heren 1 zal ook komend seizoen in de Eerste Divisie uitkomen en wij hopen dat de vele jaren ervaring die Danuta meebrengt uit de Duitse competitie tot een succesvolle samenwerking zal leiden.

Contributie en Algemene ledenvergadering

Zoals in de vorige update genoemd heeft het Coronavirus een behoorlijke financiële impact op onze vereniging. Met name het wegvallen van de inkomsten van het Sjoksfestival brengt onzekerheid met zich mee. Het is daarom belangrijk dat andere geldstomen zoals contributie en sponsoring zoveel mogelijk in stand blijven. Het eventueel stopzetten van de contributie heeft tot gevolg dat wij als club nog een grote inkomstenbron missen. Een besluit dat eigenlijk genomen moet worden door de Algemene Ledenvergadering. Het organiseren van een Algemene Ledenvergadering is met de huidige maatregelen niet mogelijk. Indien de maatregelen het toelaten zijn wij voornemens de jaarlijkse ledenvergadering in het najaar van 2020 plaats te laten vinden.

De afgelopen periode hebben wij gekeken naar mogelijkheden om de weggevallen inkomsten te kunnen compenseren. Vanuit zowel de Gemeente Aalten als de Rabobank hebben wij een financiële tegemoetkoming mogen ontvangen. Als bestuur hebben wij echter de ambitie om de begroting sluitend te houden en in de nabije toekomst volleybal en de faciliteiten daarom heen (zoals krachttraining) op een gelijkwaardig niveau aan te kunnen bieden aan onze leden. Om deze ambitie waar te kunnen maken hebben wij ook de steun van onze leden nodig. Om die reden hebben wij besloten ook de afspraken rondom de inning van contributie te handhaven.

Is het voor jou op dit moment lastig om de contributie te voldoen? Stuur dan een mail naar secretariaat@bovo-aalten.nl dan kijken we naar een maatwerkoplossing.

Tot slot

Op onze Facebook- en Instragram pagina komen regelmatig leuke challenges en Bovo-breinbrekers voorbij, maar ook nostalgische kampioensfoto’s. Zo houden we samen het Bovo-gevoel warm. En om fit te blijven worden hier regelmatig oefeningen van de Fysio-Specialist gedeeld. Neem dus gerust eens een kijkje.

Blijf gezond en zorg voor elkaar!

Het Bestuur,

Erik, Rick en Karin