Nieuws

Bericht van het bestuur

Beste leden, trainers en coaches,

Wij hopen dat alles goed met jullie gaat. In deze bijzondere tijden staat de gezondheid voorop. Dit is ten koste gegaan van de plezierige sociale contacten en het sporten. Zoals we allemaal gemerkt hebben, heeft de tweede Coronagolf net als de eerste een behoorlijke impact op het uitoefenen van ons volleybal. Wij vinden het als bestuur heel vervelend dat wij onze geliefde sport nu niet uit kunnen voeren. De Nevobo heeft een aantal scenario’s uitgewerkt voor de afronding van het huidige seizoen. Hopelijk kunnen we nog een hele competitieronde afronden, indien noodzakelijk gaat de competitie dan nog na april door. Maar we willen, als het weer kan, snel de zaal in!

Om de vereniging overeind te houden hebben we jullie steun nodig. We hebben gemerkt dat jullie dat al massaal doen door de contributie te blijven betalen. Ook ontvangen we, begrijpelijk, vragen over de inning van de contributie. Wij beseffen dat wij jullie nadere toelichting verschuldigd zijn. Zoals bekend, is het Sjoks Festival het afgelopen jaar niet doorgegaan en bestaat de kans dat dit aankomend jaar wederom niet door zal kunnen gaan. Het Sjoks Festival is een grote inkomstenbron binnen onze begroting. Voor het wegvallen van de inkomsten vanuit het Sjoks Festival hebben we in de eerste Coronagolf beroep kunnen doen op de steunpakketten van de overheid. Gelukkig heeft de Nevobo toegekend om een deel van de teamgelden te vergoeden en daarnaast zal de gemeente de zaalhuur van geannuleerde trainingen niet factureren. Als bestuur hebben we gekeken of een aantal contributie-inningen kunnen komen te vervallen. Juridisch gezien is dit, tot onze spijt, niet mogelijk: hiervoor is een stemming tijdens de algemene ledenvergadering nodig. Het is wel mogelijk om aan het eind van het seizoen te kijken in welke mate we onze leden financieel tegemoet kunnen komen. Wij zullen jullie van deze ontwikkelingen op de hoogte houden.

Afgelopen jaar is door diverse omstandigheden de algemene ledenvergadering niet doorgegaan. We willen jullie op de hoogte stellen dat de administratie door de kascontrole akkoord is ondervonden.

Wij willen jullie fijne feestdagen toewensen en hopen jullie snel weer in de zaal te kunnen zien!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bovo