Nieuws

Lockdown verlengd: geen P/D seizoen 2020-2021

De huidige maatregelen blijven tot in ieder geval 10 februari van kracht waardoor het helaas onmogelijk blijkt om de huidige competitie uit te spelen. Daarom is door de Nevobo besloten dat er geen P/D plaatsvindt.

Op 12 januari is door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge medegedeeld dat de huidige lockdown wordt verlengd tot in ieder geval woensdag 10 februari. Dit houdt in dat het dit seizoen niet meer mogelijk is een (halve) competitie uit te spelen. Zoals bij de start van de competitie gecommuniceerd, kunnen we daardoor niet tot een Promotie/Degradatie (P/D) richting het volgende seizoen komen. Dit geldt voor de niveaus Topdivisie en lager.

Scenario’s herstart competitie niet haalbaar

Waar eerder scenario 1 (herstart competitie begin januari) en scenario 3 (verlenging van het seizoen ten behoeve van P/D) al niet meer haalbaar bleken, komt nu ook het laatst mogelijke scenario te vervallen, namelijk scenario 2. Hierbij hoopten we op de mogelijkheid tot het uitspelen van een halve competitie, maar gezien de verlenging van de lockdown is dit niet meer haalbaar.

Zodra de maatregelen rondom Corona het toelaten, wil de Nevobo weer wedstrijden organiseren. Deze wedstrijden vinden voor zover mogelijk plaats conform de resterende wedstrijdschema’s binnen de huidige poules. Zoals eerder aangegeven vindt er geen P/D plaats, maar zorgt de bond er hiermee voor dat er weer zoveel mogelijk gevolleybald kan worden. Uiteraard zal de Nevobo eerst inventariseren welke teams willen spelen.

Voorbereiding richting volgend seizoen

De Nevobo gaat zich in de aankomende periode voorbereiden op het volgende seizoen. De mogelijkheid voor horizontale instroom op hogere niveaus is al geboden. Voor de niveaus 1e klasse en lager gaat de bond met de Bondsraad in gesprek om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk teams op hun eigen niveau kunnen spelen. Hier verwacht de Nevobo binnenkort te kunnen informeren.

Beste leden, blijf gezond en hou vol!!

Sportieve groet,

Het Bestuur,
Erik, Rick en Karin