Nieuws

Update vanuit het bestuur

Beste leden,

Een jaar lang hebben we inmiddels te maken met de Corona maatregelen. Een jaar waar in volleyballen in teamverband, een wedstrijd kijken op de tribune en een biertje in de kantine nauwelijks mogelijk is geweest. We weten niet hoe het met jullie zit maar wij missen dit enorm!

Middels dit bericht willen we jullie update geven over enkele zaken.

Restant competitie 2020-2021

Op basis van maatregelen rondom binnensport heeft de Nevobo besloten de resterende wedstrijden uit de kalender te halen. Eerder is al gecommuniceerd dat er op basis van de gespeelde wedstrijden dit jaar geen promotie & degradatie richting het seizoen 2021-2022 mogelijk was.

Buitensporten

Sinds enkele weken traint de jeugd onder 18 jaar op de beachvelden op Sportpark Zuid. Door de recente versoepelingen is daar de jeugd onder de 27 jaar bij gekomen. Vanaf 16 maart is de groepsgrootte voor senioren van 27 jaar en ouder verruimt van 2 naar 4 personen. De sportactiviteiten moeten wel plaatsvinden op een sportaccommodatie. Tijdens het sporten blijft de 1,5 meter afstandsregel voor de senioren van 27 jaar en ouder wel van kracht. Leden die hier gebruik van willen maken kunnen hier voor de beachvelden op Sportpark Zuid reserveren via de het reserveringssysteem op deze site.

Daarnaast bestaat ook nog de mogelijkheid om geheel kosteloos gebruik te maken van de survivalbaan en/of materialen die door Try-Out ter beschikking worden gesteld. Voor meer informatie zie https://bovo-aalten.nl/try-out/

Op deze manier hopen we dat iedereen toch gebruik kan maken van een sportmoment en zo fit en gezond te blijven.

Sjoks

De Sjokscommissie heeft ons laten dat zij druk bezig zijn met een alternatieve datum voor het Sjoksfestival, de laatste zaterdag van mei lijkt nog te vroeg om een festival te kunnen organiseren. Zoals jullie weten is Sjoks een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. We hopen daarom ook dat het festival dit jaar door kan gaan en dat we een beroep kunnen doen op onze leden om dit festival te laten draaien.

Financiën

Met name door het wegvallen van het Sjoksfestival is onze begroting onder druk komen te staan. Wij zijn momenteel in afwachting van de eventuele toekenning van aangevraagde tegemoetkomingen. Ook de Nevobo heeft nog geen definitief besluit genomen over de inning van inschrijfgelden. Op basis van deze onzekerheden en onze ambitie om minimaal dezelfde faciliteiten aan te kunnen bieden aan onze leden als er straks weer meer mogelijkheden zijn, kunnen wij nu geen uitspraken doen over een eventuele compensatie richting onze leden. Over dit besluit is ook instemming nodig van de algemene ledenvergadering, hopelijk kunnen we deze ook in de komende maanden organiseren. Wij waarderen het zeer dat onze leden de vereniging in deze bijzondere tijd blijven steunen.

Seizoen 2021-2022

Maar liefst 31 binnensportbonden en belangenorganisaties, waaronder de Nevobo, hebben maandag 15 maart gezamenlijk een brief gestuurd naar minister-president Rutte, minister De Jonge, minister Van Ark en de Tweede Kamer om meer perspectief te vragen voor de zes miljoen sporters die zij vertegenwoordigen. Deze zes miljoen binnensporters, de helft van sportend Nederland, staan door de coronamaatregelen buitenspel.

Guido Davio, algemeen directeur Nevobo:

“De unieke sportinfrastructuur van Nederland staat op het spel. Het is heel belangrijk dat er weer leven komt in de binnensportverenigingen, juist ook met het oog op volgend seizoen. Om de verbinding binnen verenigingen in stand te houden, is het essentieel dat mensen elkaar weer kunnen treffen om hun sport te beoefenen.”

Ervan uit gaande dat er in de komende periode meer perspectief komt is de Technische Commissie onlangs gestart met de voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022.

We hopen jullie allemaal op korte termijn in goede gezondheid weer te zien in de sporthal of op de beachvelden!

Met sportieve groet,
Erik, Rick en Karin