Nieuws

Inleveren loten grote clubactie

Denken jullie aan het inleveren van de loten voor de grote clubactie?
Dit kan t/m 10 november a.s. in de doos op de bar in de sporthal of bij ondergetekende.

 

Dankjewel,
Trudy Hoitink